Jak konzultace probíhají

Jak konzultace se mnou probíhají?
Inu záleží na volbě klientky nebo páru – samotným pánům nemám příliš co nabídnout, nicméně nevylučuji ani konzultaci s mužem, ovšem na ženská témata.


Nejčastější je nyní konzultace přes meet, kdy klientce krátce před domluveným časem pošlu emailem přímý odkaz, na který ona jen klikne.


Možné je se samosebou domluvit i na telefonické konzultaci. Osobní setkání je možné, pokud za mnou klientka přijede, momentálně není v mých kapacitách dojíždět. Pokud se během sezení domluvíme na potřebném vyšetření, je tu možnost navštívit mě v některé z ambulancí, kde pracuji. Je ovšem potřeba dodržet pravidla pro vyšetření daná v té které ambulanci. Obecně lze říci, že vyšetření pro pacientku, která se nebude registrovat stojí 500kč, případnou laboratoř hradí taková klientka v plné výši.

Po té, co se s klientkou spojíme, nejprve odebírám anamnézu, abych věděla s čím ke mne konkrétně přichází a jak je na tom její zdravotní stav obecně. Tahle část zabere povětšinou nejméně 20minut. Dále pak záleží jakým směrem se společně vydáme. Někdy probíráme možnosti léčby podle „pravidel“ západní medicíny, jindy spíše hledáme cestu alternativním směrem, nebo kombinaci obojího. V obou případech věnujeme čas i hledání podhoubí daného problému.


Těším se na další konzultace, třeba právě s Vámi.